• Meester Koetsier Foundation

  about

  About Meester Koetsier Foundation

  De Meester Koetsier Foundation streeft naar een duurzaam hoog kwaliteitsniveau van onderwijsinstellingen op het gebied van mode, confectie en textielkunde.

  De Meester Koetsier Foundation stelt zich voortdurend op de hoogte van branche gerelateerde vernieuwingen en investeert in innovatieve projecten door en voor het onderwijs. Daarnaast wordt kennisdeling en samenwerking tussen de verschillende opleidingsinstituten gestimuleerd en promoot de Meester Koetsier Foundation een betere aansluiting tussen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven.

  De Meester Koetsier Foundation richt zich met name op het Hoger Beroeps Onderwijs en investeert in instituutoverstijgende projecten, marktaansluitende activiteiten en projecten die de instroom van de opleidingen bevorderen.

   


  contact and social media